STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZABYTKÓW FORTYFIKACJI

Odpowiedź WKZ

Odpowiedź katowickiego WKZ na nasze wystąpienie dotyczące przyczółków mostowych na rzece Brynicy oraz schronów na Wzgórzu 310 w Bobrownikach.