STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZABYTKÓW FORTYFIKACJI

Pisco-Bellum Pyskowice

Twórcą i właścicielem owego muzem nazwanego Pisco-Bellum jest Roland Skubała, członek nszaego Stowarzyszenia. Oficjalne otwarcie Pisco-Bellum miało miejsce w dniu 27 października 2019 r. Muzem znajduje się w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich 14. Znajdziecie tam cztery sale tematyczne: Tysiące ciekawych eksponatów i zwiedzanie w bardzo miłej atmosferze.

Ruda Śląska schron pozorno-bojowy

Rudzkie bunkry.    Na terenie Rudy Śląskiej była realizowana duża inwestycja drogowa nazwana „Drogowa trasa N-S”. Owa trasa połączy autostradę „A-4” z Drogową Trasą Średnicową (DTŚ). Inwestorem jest miasto Ruda Śląska. Realizacja inwestycji podzielona została na trzy etapy.  Etap I, już zrealizowany, przebiega na przedpolu Obszaru Warownego „Śląsk”, sektor „Nowy Bytom”. Znajdują się tam obiekty […]

ProFort Centrum Bytom-Miechowice

Szkoła nr III (katolicka).    Placówka została wydzielona w 1910 r. z rejonu szkoły nr I. Budynek tej placówki powstał nieco później, bo w 1913 r. Z racji przypadającej wówczas 100-tnej rocznicy bitwy pod Lipskiem nazwano ją jubileuszową lub wojenną. Na fasadzie budynku umieszczono wizerunek „żelaznego krzyża” i liści dębu stanowiące elementy najwyższego odznaczenia pruskiego […]

Schron „Trager” Bytom

Poniemiecki schron przeciwlotniczy typu LSD (Luft-Schutz-Deckungsgraben) wybudowany najprawdopodobniej w 1942 r. w centum miasta Bytom (niem. Beuthen O.S.) z przeznaczeniem dla ludności cywilnej (ok. 150 osób). Obiekt został poświęcony postaciom Augustyna i Romana Tragerów. Strona internetowa schronu: www.trager.ucoz.com

Schron „Sosabowski” Bytom

Poniemiecki schron przeciwlotniczy typu LSD (Luft-Schutz-Deckungsgraben) wybudowany najprawdopodobniej w 1942 r. w centum miasta Bytom (niem. Beuthen O.S.) z przeznaczeniem dla ludności cywilnej (ok. 150 osób). Obiekt został poświęcony postaci gen Stanisława Sosabowskiego, jak również żołnierzom 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, w tym księdza Huberta Misiudy i księdza Jana Szymały. Strona internetowa schronu: www.sosabowski.ucoz.com

Tychy Muzeum Śląskiego Września 1939

   Muzeum Września w Tychach zostało stworzone przez Arkadiusza Dominiec (Pro Fortalicium) i oparte na jego prywatnych zbiorach. Placówka posiada status muzeum nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezentuje wiele oryginalnych eksponatów związanych z przebiegiem kampanii wrześniowej na Śląsku oraz jednostek Wojska Polskiego, które w tym czasie walczyły na Śląsku – szczególnie 23 Dywizji Piechoty.

Pszczyna schron polowy piechoty

   Schron jest elementem ufortyfikowanej pozycji obronnej wybudowanej w 1939 roku z myślą o żołnierzach 6 Dywizji Piechoty. Zakładano, że miasto Pszczyna stanie się niezwykle ważnym elementem polskiej pozycji obronnej. Ufortyfikowana linia biegła od rzeki Gostynki poprzez Las Kobiórski w kierunku na Starą Wieś i dalej w stronę Wisły.   Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu […]

Piekary Śląskie Kamień schron bojowy

Łącznikowa Grupa Bojowa  „Wzgórze 298” w Kamieniu    Pod koniec 1936 roku, w ramach prac zmierzających do zagęszczenia obrony pomiędzy izolowanymi punktami oporu „Bobrowniki” i „Dąbrówka Wielka” powstały dwie grupy bojowe – „Kamień” i „Brzeziny”. SGB „Kamień”, która ze względu na ilość obiektów ciężkich bardziej przypomina niewielki punkt oporu, została usytuowana na wzg. 298.   Jej […]

Bytom-Miechowice schron typu LSD

 Niemiecki schron przeciwlotniczy typu LSR. Wybudowany najprawdopodobniej w pierwszych latach II wojny światowej (1941 lub 1942 rok). Znajduje się w Bytomiu-Miechowicach na podwórku nieczynnej szkoły nr 13 (szkoła przy ul. Stolarzowickiej, schron przy ul. Kasztanowej). Przez wiele ostatnich lat był całkowicie niedostępny i niewidoczny. Pamiętali go jedynie nieliczni mieszkańcy Miechowic. Został odkopany w lecie 2015 […]

Dąbrowiecka Góra – gmina Karczew Regelbaum 120a

Schron obserwatora artylerii typ 120a (niem. Regelbaum 120a)    Obiekt został wybudowany w 1941 roku, gdy plany niemieckiej inwazji na ZSRR były już w fazie ostatnich przygotowań. Obiektów o różnym przeznaczeniu w tym rejonie powstało dużo i miały stanowić zabezpieczenie przed ewentualnym uderzeniem wroga w kierunku Warszawy. Do naszych czasów dotrwały tylko dwa, gdyż pozostałe […]

Piekary Śląskie – Dąbrówka Wielka

Grupa Bojowa „Brzeziny”    Obiekty Grupy Bojowej „Brzeziny” wybudowano w latach 1936-39 w ramach planu zagęszczania obrony i przekształcania Obszaru Warownego w jednolitą linię umocnień. Jako pierwszy, w 1936 roku,  powstał główny obiekt  – ciężki schron dla armaty ppanc. W latach następnych powstają obiekty uzupełniające takie, jak lekki schron bojowy dla dwóch rkm-ów czy dwa […]

Bobrowniki Wzgórze 310 schron w skarpie autostrady A1

Wzgórze 310Opis dioramy:Obiekt K – dawne koszary 11pp – obecnie budynek przedszkolaObiekt M – schron amunicyjny – pod opieką StowarzyszeniaObiekt 8 – tradytor artyleryjski południowy – pod opieką StowarzyszeniaObiekt 9 – tradytor artyleryjski północnyObiekt 6 – nie istnieje – został wyburzony przy budowie autostrady A1Obiekt 2 – skraj wzgórza – obiekt wyremontowany – pod opieką StowarzyszeniaObiekt 7 – schron wykopowy w zboczu […]